Ochrona danych

Wybierz systemy sufitów podwieszanych firmy EURACON, a będziesz zadowolony!

WARUNKI HANDLOWE

IMPRESSUM

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Firma EURACON dziękuje za zainteresowanie stroną internetową  i pragnie, aby pobyt na stronie euracon.pl był jak najbardziej przyjemny. Ochrona Twojej prywatności ma najwyższy priorytet dla nas. Dlatego informujemy Cię o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi i przysługujących Ci prawach.

  1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.1. Inspektor ochrony danych / organ odpowiedzialny

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z tą stroną „odpowiedzialny” jest administrator danych osobowych:


EURACON Sp. z o.o.

ul. Jedności Robotniczej 15

Słubice 69-100

Polska / Poland

PL5981645324

Tel. mobile:  +48 539 290 564

Tel. office:    +48 95 747 86 37

E-Mail:         pl@euracon.eu


Osoba zarządzająca upoważniona do reprezentowania spółki: Piotr Kukurudz

KRS:  0000793912

NIP:   5981645324

REGON:   383838893

KAPITAŁ:   50 000,00 ZŁ

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Odpowiedzialny za treść: Piotr KukurudzNiniejsza informacja o ochronie danych dotyczy naszej oferty internetowej lub strony internetowej, którą prowadzimy. Jeśli z naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do ofert innych dostawców, tak zwanych ofert stron trzecich, nasze uwagi dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania do tych ofert stron trzecich, nie ponosimy również odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście ofert osób trzecich.


2. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

a) Przetwarzanie danych dostępowych

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W tak zwanych plikach dziennika serwera przechowujemy wyłącznie następujące dane dostępowe:


• Data i godzina wizyty na stronie,jgtyfhb

• adres IP (anonimowy),

• typ przeglądarki,

• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp,

• System operacyjny,

• poprzednio odwiedzana strona internetowa.


Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu.


Adres IP może być danymi osobowymi, ponieważ pod pewnymi warunkami możliwe jest ustalenie tożsamości właściciela używanego dostępu do Internetu poprzez podanie informacji od odpowiedniego dostawcy Internetu. Przechowujemy i przetwarzamy adres IP wyłącznie w formie anonimowej, aby nie miał żadnych osobistych odniesień.


b) Przetwarzanie danych w celu przetworzenia Twoich zapytań


Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz kontaktując się z nami, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Tobą korespondencji oraz w celu, w jakim przekazałeś nam dane w ramach tej komunikacji, np. w celu przetworzenia Twojego zapytania lub skontaktowania się z Tobą na Twoje żądanie. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą.


Po całkowitym rozpatrzeniu Twojego wniosku Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie wszelkich istniejących okresów przechowywania, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub mamy inne prawo do ich przechowywania.


c) Przetwarzanie danych kandydatów


Jeśli aplikujesz do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbieramy w tym kontekście następujące dane:


• Adres e-mail

• Zwrot grzecznościowy, nazwisko i imię

• Inne informacje i dokumenty, takie jak listy motywacyjne i dane osobowe, które przekazujesz nam w związku z Twoją aplikacją.

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy i zostaną przekazane wyłącznie odpowiedzialnej osobie kontaktowej, która podejmie decyzję o obsadzeniu wymaganego przez Ciebie stanowiska. Jeśli nie złożysz podania o konkretne ogłoszenie o pracę (aplikację niezamówioną), wykorzystamy Twoje dane dla wszystkich wolnych miejsc pracy w momencie składania podania, które spełniają Twoje wymagania.


Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych zgodnie z art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG nowa wersja.


Usuwamy Twoje dane po zakończeniu procesu aplikacyjnego po okresie przechowywania 6 miesięcy.


d) Wykorzystywanie niezamówionych danych


Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe w innych przypadkach bez pytania (np. przekazanie wizytówki, przesłanie jej pocztą lub e-mailem), przekazujemy te dane do używanego przez nas oprogramowania do zarządzania adresami i tam je przechowujemy. Odbywa się to na podstawie Art. 6 ust.1 f) RODO oraz naszego uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym zarządzaniu danymi naszych kontaktów biznesowych i zapewnieniu, że te dane są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dane te zostaną usunięte, jeśli nas o to poprosisz, o ile nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania lub nie jesteśmy upoważnieni do ich przechowywania w inny sposób.


3. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:


  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres firmy EURACON (podany wyżej)
  3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).


4. Obowiązek podania danych

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania nam danych osobowych. Jednakże podanie danych określonych jako bezwzględnie niezbędne do świadczenia danej usługi zgodnie z 2. powyżej jest konieczne, jeśli chcesz skorzystać z tych usług.


5. Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy należycie naszych obowiązków w zakresie ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z organami nadzorującymi ochronę danych.


6. Aktualizacja niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu może być konieczna aktualizacja niniejszej informacji o ochronie danych, na przykład z powodu nowych wymogów prawnych lub urzędowych oraz nowych ofert na naszej stronie internetowej. W tym momencie poinformujemy Cię. Ogólnie zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej informacji o ochronie danych w celu sprawdzenia, czy nastąpiły jakieś zmiany. O tym, czy dokonano zmian, świadczy fakt, że stan określony na dole tego dokumentu został zaktualizowany.
Stan: wrzesień 2022


EURACON Sp. z o.o.

ul. Jedności Robotniczej 15

Słubice 69-100

Polska 

PL5981645324

Tel. mobile: +48 539 290 564

Tel. office:   +48 95 747 86 37

E-Mail:        pl@euracon.eu

  

Osoba zarządzająca upoważniona do reprezentowania spółki: Piotr Kukurudz

KRS:  0000793912

NIP:   5981645324

REGON:   383838893

KAPITAŁ:   50 000,00 ZŁ 

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Odpowiedzialny za treść: Piotr Kukurudz


 EURACON SP. Z O.O. - podwieszane sufity metalowe i systemy wentylowanych ścian osłonowych.
Podwieszany sufit metalowy Euracon jest wykonany na miarę - jak garnitur szyty na miarę dla Twojego budynku.